Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στο κοινό στόχευσης