Loading
Βρίσκεστε εδω: Smart2Trust > Σενάρια Εφαρμογής

Σενάρια Εφαρμογής

Στο πρώτο σενάριο εφαρμογής πραγματοποιείται μια αρχική διαχείριση γνώση για το χώρο της παραγωγής και γίνεται καταγραφή των απαιτήσεων που χρήζουν βελτίωση. Πιο συγκεκριμένα, η έξυπνη διεπαφή AR θα παρέχει στους εργαζόμενους μια γενική εικόνα της δράσης και των δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια της βάρδιας, καθώς και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις αλλαγές που αφορούν το έργο τους, όπως τα συστατικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή τροποποίηση της ποσότητα που πρέπει να παραχθεί. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα κατανοήσουν διαισθητικά την κατάσταση και τις διάφορες συνθήκες του εξοπλισμού επεξεργασίας και θα ανταποκριθούν ανάλογα στη ζήτηση. Το Smart2Trust αναμένεται επίσης να ενεργοποιήσει την αυτοματοποιημένη καταγραφή της κατάστασης των ζωοτροφών και επίσης να παρέχει άμεσες πληροφορίες σχετικά με το προτεινόμενο αποτέλεσμα του ελέγχου ποιότητας. Σε περίπτωση προβλήματος, ο επόπτης θα ενημερωθεί για να προχωρήσει σε διορθωτικές ενέργειες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα και KPIs:

KPI 1- Αύξηση της ευελιξίας στο χώρο της παραγωγής (20% αύξηση μέχρι το τέλος του έργου)

KPI 2- Αύξηση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας στο χώρο της παραγωγής (30% αύξηση μέχρι το τέλος του έργου)

KPI 3- Ενίσχυση δεξιοτήτων των εργαζομένων του εργοστασίου

KPI 4- Λιγότερα θέματα επαγγελματικής υγείας

KPI 5- Καλύτερης ποιότητας προϊόντα

Αρκετές από τις διεργασίες που εκτελούνται στην συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής είναι ήδη αυτοματοποιημένες. Μερικές από αυτές είναι η διεργασία της αναρρόφησης όπου η σκόνη τροφής μεταφέρεται στο Hoper το οποίο ρυθμίζει τη ροή πτώσης της σκόνης στο Conditioner ώστε να ξεκινήσει η πρώτη ανάμιξη. Στη συνέχεια το μίγμα προωθείται στον Extruder όπου ζυμώνεται και με τη χρήση κοχλιών προωθούν το μίγμα στην Μήτρα ώστε να πάρει το τελικό σχήμα. Στο πλαίσιο του Smart2Trust θα πραγματοποιηθεί αναλυτική συλλογή και καταγραφή των δεδομένων που προκύπτουν από αυτές τις διεργασίες και θα αναπτυχθεί ένα σύνολο εργαλείων για την υποστήριξη της παραγωγής, της συναρμολόγησης και της συντήρησης με τη χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας και της απεικόνισης τρισδιάστατων μοντέλων. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει παρακολούθηση και καταγραφή όλων των βημάτων που εκτελεί ένας εργαζόμενος και θα μεταφράζονται σε μια απεικόνιση ακολουθίας βημάτων που παρουσιάζονται χρησιμοποιώντας μοντέλα αυξημένης πραγματικότητας και 3D μοντέλα των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων. Επίσης, με τα εργαλεία Visual Analytics του DSS να παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης, πρόβλεψης ορισμένων καταστάσεων στην γραμμή παραγωγής και να παρέχει μοντέλα βελτιστοποίησης των διεργασιών αυτών μειώνοντας τους χρόνους των διαδικασιών. Με αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι θα νιώθουν πιο χρήσιμοι, πιο αποδοτικοί και θα παρακινούνται να δώσουν τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους.

Αναμενόμενα αποτελέσματα και KPIs:

KPI 6- Αυξημένη παραγωγικότητα

KPI 7- Βελτιστοποίηση των διεργασιών στη γραμμή παραγωγής

KPI 8- Μειωμένος χρόνος διεκπεραίωσης των διεργασιών

KPI 9- Βελτιωμένη ποιότητα του παραγόμενου εμπορεύσιμου προϊόντος

Στη συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής, υπάρχουν δυο σταθμοί που χρήζουν συνεχή παρακολούθηση θερμοκρασιών. Ο πρώτος σταθμός είναι οι αποθήκες πρώτων υλών που χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανάφλεξης. Το Smart2Trust προβλέπει ένα σύστημα αισθητήρων που θα ελέγχουν συνεχώς τις αποθήκες και σε περίπτωση που παρατηρηθεί αυξημένη θερμοκρασία θα υπάρχει συναγερμός και ενημέρωση των αρμόδιων εργαζομένων. Ο δεύτερος σταθμός που χρειάζεται συνεχή έλεγχο είναι η τελευταία διεργασία της παραγωγής ζωοτροφών, όπου οι ζωοτροφές σε σχήμα κροκέτας, καταλήγουν στο ψυγείο και παραμένουν για περίπου 4-5 λεπτά έως ότου ψυχθούν. Μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι ήταν υπεύθυνοι να χρονομετρούν και να βλέπουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις ζωοτροφές ώστε να μην ψυχθούν παραπάνω και αχρηστευτούν. Στο συγκεκριμένο σταθμό θα τοποθετηθεί ένα σύνολο αισθητήρων όπου μόλις περάσουν τα προβλεπόμενα λεπτά και οι τροφές ψυχθούν να ενημερώνεται ο αρμόδιος εργαζόμενος. Συνεπώς, ένα σχέδιο δράσης πρόληψης θα προκύψει σε συνεργασία με ένα σχέδιο συντήρησης που θα περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα εργαζομένων και καθηκόντων. Το τελευταίο σύστημα κοινοποίησης συμβάντων θα δοκιμαστεί, ενώ θα εφαρμοστούν διάφορα περιστατικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Για την αρχική αξιολόγηση της λειτουργίας γραμμής, τα παραγόμενα συμβάντα θα τροφοδοτηθούν στο σύστημα DSS και η κατάλληλη σηματοδότηση των συνθηκών θα κοινοποιείται στους συνδεδεμένους φορείς με βάση τη θέση τους. Εκτός από την εξατομικευμένη και παραμετρική γνωστοποίηση συμβάντων, η αντίδραση των εμπλεκομένων παραγόντων θα αναλυθεί περαιτέρω σε σχέση με τον χρονικό περιορισμό που δημιουργείται από τη σοβαρότητα του συμβάντος ή τον συναγερμό και θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των εποπτικών πληροφοριών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα και KPIs:

KPI 10- Αυξημένη παραγωγικότητα (30% αύξηση μέχρι το τέλος του έργου)

KPI 11- Αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση (50% αύξηση μέχρι το τέλος του έργου)

KPI 12- Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα

KPI 13- Αύξηση της εργασιακής απόδοσης (50% αύξηση μέχρι το τέλος του έργου

Το Smart2Trust ‘’on job training’’ αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη γραμμή παραγωγής της VIOZOIS και πιο συγκεκριμένα στην 1η διεργασία. Η πρώτη διεργασία είναι η παραγωγή του μίγματος με mixer, εκεί πραγματοποιείται η ανάμιξη των πρώτων υλών και απαιτείται χρόνος 3-5 λεπτά για την παραγωγή 1tn ζωοτροφής. Επιπλέον η ανάγκη ενός εργάτη εξειδικευμένου για αυτή την διεργασία είναι συνεχής και απαραίτητη. Με την βοήθεια του Smart2Trust θα γίνει μοντελοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας και θα γίνεται επί τόπου κατάρτιση και ταχεία εκπαίδευση των  εργαζομένων για την συγκεκριμένη διεργασία ώστε να εκτελείται σωστά η δημιουργία του μίγματος από όλους τους εργαζομένους και να μην απαιτείται εξειδίκευση από έναν μόνο εργάτη. Η εκπαίδευση των εργαζόμενων θα ενισχυθεί και με μια πλατφόρμα παιχνιδοποίησης  βάσει της οποίας θα ενσωματωθούν μηχανισμοί και χαρακτηριστικά παιχνιδιών σε δραστηριότητες που δε σχετίζονται αυτού καθαυτού με παιχνίδια. Σκοπός της ενσωμάτωσης αυτής της πλατφόρμας είναι η προσέλκυση ατόμων στην επίλυση προβλημάτων και στην αύξηση της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες της εργασίας. Η ενημέρωση για περιστατικά που χρήζουν αντιμετώπισης θα γίνεται και μέσω εικόνας ή βίντεο που θα λαμβάνει ο διαχειριστής περιβάλλοντος από εφαρμογές που θα κάνουν συνεχόμενη επίβλεψη της περιοχής εργασίας όπου θα έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες. Η παιχνιδοποίηση δραστηριοτήτων αποτελεί έναν ελκυστικό τρόπο συλλογής πληροφοριών για την συμπεριφορά των χρηστών καθώς ακολουθεί ανθρωποκεντρικό μοντέλο και στοχεύει στην εξεύρεση λύσεων μέσω της αλλαγής συμπεριφοράς των χρηστών και τη δέσμευσή τους. Με την παρουσία των παιχνιδιών ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας παρατηρείται αύξηση της συναισθηματικής δέσμευσης των εργαζόμενων στις δραστηριότητες με βάσει έρευνες που έχουν γίνει σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα και KPIs:

KPI 14- Αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση (80% αύξηση μέχρι το τέλος του έργου)

KPI 15- Λιγότερο άγχος για την επίτευξη μιας καθορισμένης εργασίας

KPI 16- Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων (50% αύξηση μέχρι το τέλος του έργου)

KPI 17– Μειωμένος χρόνος διεκπεραίωσης μιας διεργασίας (30% μείωση μέχρι το τέλος του έργου)

KPI 18- Αυξημένος χρόνος που οι εργαζόμενοι εργάζονται παραγωγικά (50% αύξηση μέχρι το τέλος του έργου)

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου σεναρίου θα αναπτυχθεί διαδικασία παραγωγής μοναδιαίου κλειδάριθμου ανά παραγόμενο προϊόν με την βοήθεια Blockchain τεχνολογίας. Η εφαρμογή θα επιτρέπει την ταυτοποίηση των προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο και την μετέπειτα ιχνηλασιμότητά τους σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας από τον παραγωγό ως τον καταναλωτή. Σε επίπεδο χρηστών θα αναπτυχθεί εφαρμογή κινητών τηλεφώνων (mobile app) η οποία θα επιτρέπει σε όλους τους συντελεστές της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και τους καταναλωτές να ελέγχουν ένα πλήθος μετά-δεδομένων τα οποία συσχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν. Τα μετά-δεδομένα που συσχετίζονται με τα προϊόντα μπορεί να συμπεριλαμβάνουνε ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία διάθεσης και άλλα όπως αυτά θα συμφωνηθούν από τους εταίρους και θα επιτρέπουν στους μεν συντελεστές της εφοδιαστικής αλυσίδας να έχουν ειδική γνώση επί των στοιχείων του προϊόντος ενώ στους παραγωγούς να μπορούν να ιχνηλατήσουν την πορεία και διάθεση των παραγόμενων προϊόντων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα και KPIs:

KPI 19- Βελτιστοποίηση ιχνηλασιμότητας προϊόντων εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας

KPI 20- Δυνατότητα ταυτοποίησης προϊόντων από τους καταναλωτές

KPI 21- Ενδυνάμωση συντελεστών εφοδιαστικής αλυσίδας σε σχέση με τη διαθεσιμότητα και τους χρόνους παράδοσης-παραλαβής προϊόντων

Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης
Menu
Smart2Trust
X