Loading
Βρίσκεστε εδω: Smart2Trust > Αντικείμενο

Αντικείμενο

Κύρια Ιδέα

Το έργο στοχεύει στη στήριξη και στο εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων με δυνατότητες ιχνηλάτησης των προϊόντων τους σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και στην ενδυνάμωση του τελικού καταναλωτή για την άμεση ταυτοποίηση των προϊόντων και την ενίσχυσης της εμπιστοσύνης του στον ελληνικό παραγωγικό κλάδο.[1] Επίσης, το έργο στοχεύει στον εμπλουτισμό του εργασιακού περιβάλλοντος της παραγωγής προς τα ελκυστικά εργοστάσια του μέλλοντος που περιλαμβάνουν βασικές τεχνολογίες όπως η επαυξημένη πραγματικότητα (AR), η πληροφορική καθώς και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) ολοκληρωμένες με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για την αποτελεσματική μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας των εργαζομένων. Ο στόχος είναι η υλοποίηση και η ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνικών ιχνηλάτησης και ταυτοποίησης μέσω Blockchain τεχνολογίας για τα παραγόμενα προϊόντα καθώς και τεχνικών κατάρτισης που βασίζονται σε μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης ΑΙ (παρακίνηση μέσω παιχνιδοποίησης – gamification)[2],[3] και φορητών συσκευών (tablets και γυαλιά με δυνατότητα επαυξημένες πραγματικότητας (AR)) για την ενίσχυση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και του προγραμματισμού των εργασιών στη γραμμή παραγωγής, των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εργαζομένων μέσα στο χώρο της παραγωγής, οι οποίες κατά συνέπεια θα προσθέσουν στην ικανοποίηση που σχετίζεται με την εργασία. Η προσέγγιση Smart2Trust κάνει χρήση πολλαπλών τεχνολογιών για την επίτευξη των στόχων του έργου όπως πολλαπλούς αισθητήρες για τη συλλογή γνώσεων που παράγονται στο εργοστάσιο, εμπλουτισμένο πλαίσιο μοντελοποίησης της γνώσης για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των εργαζομένων και Blockchain τεχνολογία για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και ενδυνάμωση των καταναλωτών.

Αναγκαιότητα – Σκοπιμότητα

Η βιομηχανία είναι ζωτική συνιστώσα της κοινωνίας μας, αλλά μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της μόνο εάν μπορεί να αγκαλιάσει τις συνεχιζόμενες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία και να συγκριθεί με τις βέλτιστες πρακτικές. Είναι εμφανές, σήμερα περισσότερο από ποτέ, ότι η βιομηχανία πρέπει να προσαρμόσει τους στόχους της, με βάση τις νέες ευκαιρίες που απορρέουν από την ανάπτυξη και ολοκλήρωση των «εργοστασίων των πραγμάτων» (factories of things)[4]. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αντιμετωπιστούν διάφορες βασικές έννοιες όπως: η ενίσχυση της βιομηχανικής υποδομής, η ενσωμάτωση έξυπνων τεχνολογιών σε χώρους παραγωγής, η ανάπτυξη ευφυιών ανθρωποκεντρικών τεχνολογιών, αλλά κυρίως η αξιολόγηση και η επικοινωνία της εμπειρίας του εργαζόμενου μέσω της τόνωσης της συνεργασίας των εργαζομένων.

Figure 1: Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής στην Ελλάδα (ΕΛΣΤΑΤ, http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT21/-)

Σύμφωνα με το FEIR[5], η ελληνική βιομηχανική μεταποίηση αποτελεί βασικό κορμό της εγχώριας οικονομίας, με κλάδους και επιμέρους επιχειρήσεις που έχουν κατορθώσει να κατατάσσονται ανάμεσα στους ισχυρότερους και πιο εύρωστους, ακόμη και κατά την περίοδο της ύφεσης (Figure 1). Στην Ελλάδα ο κλάδος των ζωοτροφών παραμένει ένας σημαντικός τομέας οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης για την Ελλάδα, ο οποίος χωρίζεται σε πρωτογενή παραγωγή ζωοτροφών και στην παραγωγή ζωοτροφών μετά από μεταποίηση. Ωστόσο, η εξάπλωση των ελληνικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων εγχώρια και διεθνώς, επιβάλλει την ανάγκη για τυποποίηση και ιχνηλάτηση των προϊόντων, καθώς πρόσφατες κρίσεις σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων απέδειξαν ότι ο προσδιορισμός της προέλευσης των ζωοτροφών και των τροφίμων έχει πρωτεύουσα σημασία για την προστασία των καταναλωτών[6]. Επίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η παραγωγή συνεχίζει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο και στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη, με το 84% των ερωτηθέντων να ισχυρίζονται ότι θα συνεχίσουν να παράγουν στην ΕΕ τα επόμενα 10 χρόνια[7]. Επιπλέον, το 39% των επενδυτών πιστεύει ότι η προσέλκυση της Ευρώπης ως επενδυτικού προορισμού κατά τα επόμενα τρία χρόνια θα βελτιωθεί. Ωστόσο, για να διατηρήσει ο μεταποιητικός τομέας την ανταγωνιστικότητά του, οι επενδυτές αναμένουν από την Ευρώπη να πραγματοποιήσει σημαντικές βελτιώσεις στη συνεχιζόμενη διαδικασία επαναδημιουργίας της βιομηχανίας[8]. Προς αυτή την κατεύθυνση θα ληφθούν αντίμετρα για την ενίσχυση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού και τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της ανάπτυξης της καινοτομίας και της συνεργασίας στα εργοστάσια. Ακόμη, οι περισσότεροι μεταποιητικοί κλάδοι έχουν ανάγκη από εξειδικευμένο και υψηλού επιπέδου ανθρώπινο κεφάλαιο, ώστε να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα και να τον κρατά ανταγωνιστικό και εξωστρεφή[9]. Προς αυτή την κατεύθυνση θα ληφθούν αντίμετρα για την βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της ανάπτυξης της καινοτομίας και της συνεργασίας στα εργοστάσια, την αξιοποίηση της γνώσης για πιστοποίηση της αυθεντικότητας, της ασφάλειας των προϊόντων και της τοπικής τους προέλευσης καθώς και για την ενίσχυση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού.

Υπάρχει σήμερα μια ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠΕ) προς την ένταξή της σε χώρους παραγωγής σε όλο τον κόσμο. Οι βιομηχανίες παραγωγής καθίστανται ιδιαίτερα αυτοματοποιημένες και καθοδηγούμενες από τεχνολογίες πληροφορικής. Οι πρόοδοι στις σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής καθιστούν τα εργοστάσια πιο έξυπνα, ασφαλέστερα και πιο περιβαλλοντικά βιώσιμα. Αυτές οι αναβαθμίσεις ωστόσο οδηγούν σε μεγαλύτερη ζήτηση για έμπειρους και τεχνολογικά καταρτισμένους εργαζόμενους. Το Cedefop, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, έδειξε ότι τον Ιούλιο 2017[10] περίπου το 10% των ενήλικων εργαζομένων στην ΕΕ αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο να βρεθούν με τεχνολογικά παρωχημένες δεξιότητες και το ποσοστό αυτό φτάνει στο 30% για όσους εργάζονται σε υπηρεσίες ΤΠΕ. Η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης θα απαιτήσει μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια από την Ευρώπη, η οποία θα πρέπει να εισαγάγει μεταρρυθμίσεις κατάρτισης / εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θα χρειαστεί να ενσωματώσουν τις ανθρωποκεντρικές τεχνολογίες αφενός για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και αφετέρου για να προσφέρουν ένα εργασιακό περιβάλλον που θα βασίζεται στη γνώση και θα είναι ελκυστικό για τους εργαζομένους. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, θα χρειαστεί να αναπτυχθούν προηγμένες τεχνολογίες όπως εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την βελτίωση της παρακίνησης των εργαζομένων που θα περιλαμβάνουν διαδικασίες και μεθόδους εκμάθησης/ εκπαίδευσης για την ενίσχυση του ρόλου και των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Επιπλέον, καθώς τα εργοστάσια γίνονται πιο έξυπνα, θα αυξηθεί, ο αριθμός των θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τον εκσυγχρονισμό της κατασκευής της επόμενης γενιάς «έξυπνων εργοστασίων», η τάση αυτή θα επιταχυνθεί περαιτέρω και θα δημιουργήσει ολόκληρες νέες κοινότητες που βασίζονται σε βιώσιμες θέσεις εργασίας που είναι  απαραίτητες για τη στήριξη των μεταποιητικών βιομηχανιών. Από την άποψη αυτή, και προκειμένου να παρακινηθούν οι νεότερες γενιές[11] να εργαστούν στον μεταποιητικό τομέα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη νέα κίνητρα λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες θεωρίες περιεχομένου[12] που παρακινούν τα άτομα να συμμετάσχουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Οι νέοι άνθρωποι σήμερα έχουν μεγαλώσει σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από ό, τι οι προηγούμενες γενιές ​​και έτσι φέρνουν στο εργασιακό περιβάλλον ένα διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων, προοπτικών και ιδεών. Αυτές οι διαφορές, σε συνδυασμό με τη μειωμένη ικανότητα των χώρων παραγωγής να ενσωματώσουν την κοινωνία του διαδικτύου και την πληθώρα σύγχρονων έξυπνων συσκευών, περιγράφουν τη ζήτηση για νέους τρόπους εργασίας, συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων σε περιβάλλοντα υψηλής εξειδίκευσης όπως τα εργοστάσια του μέλλοντος.

Εν κατακλείδι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη μετατροπή των εργοστασίων σε ευφυείς και ελκυστικούς χώρους εργασίας, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις[13] που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να επιτύχουμε αποτελεσματικά την αναδιάρθρωση των σημερινών μεταποιητικών βιομηχανιών προς τα έξυπνα εργοστάσια του μέλλοντος. Αυτές οι προκλήσεις σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με μια έξυπνη και ανθρωποκεντρική διαδικασία και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων με δυνατότητες ιχνηλάτησης των προϊόντων, ανάπτυξη συστημάτων αυτόματου ελέγχου και ταυτοποίησης των παραγόμενων προϊόντων
  • Θωράκιση του ελληνικού αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα και της μεταποιητικής διαδικασίας ώστε να παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες στους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων, την εφοδιαστική αλυσίδα και τους καταναλωτές, για την αποφυγή γενικότερης διατάραξης του εμπορίου
  • Εμπλουτισμός του περιβάλλοντος του χώρου παραγωγής με καινοτόμες τεχνολογίες για την αύξηση της παραγωγικότητας και του προγραμματισμού των διεργασιών στην γραμμή παραγωγής καθώς και την ευελιξία για προσαρμογή του χώρου εργασίας στις συνεχή αλλαγές της αγοράς
  • Η αλληλεπίδραση ανθρώπων-μηχανών δυσχεραίνει από περιορισμούς ασφαλείας και επιχειρησιακού χαρακτήρα, ενώ διαπιστώνεται γήρανση του εργατικού δυναμικού και περιορισμένη ελκυστικότητα του χώρου παραγωγής στους νέους εργαζόμενους
  • Έλλειψη τεχνολογιών και εργαλείων πληροφόρησης με γνώμονα το χώρο παραγωγής και των σχετικών διεργασιών για παραγωγή των τελικών προϊόντων καθώς και ανάγκη επιτόπιας εκπαίδευσης «onthejob training» για εύκολη και διασκεδαστική εργασία σε εργοστασιακά περιβάλλοντα.

 

Ως εκ τούτου, το Smart2Trust οραματίζεται παραγωγικές εταιρείες σε πλήρη σύνδεση με την εφοδιαστική αλυσίδα και τους καταναλωτές ενώ παράλληλα την ανάδειξη εργοστασίων του μέλλοντος ως χώρους που στηρίζουν μια υγιή και ευχάριστη εργασιακή εμπειρία για όλους τους εργαζόμενους. Αυτή η βελτίωση του συνόλου των διεργασιών εντός και εκτός παραγωγικού χώρου σε συνδυασμό με τις κατάλληλες στρατηγικές μάρκετινγκ και διαχείρισης προσωπικού θα καταστήσει την βιομηχανική απασχόληση πιο ελκυστική για νεότερους υποψηφίους καθώς και θα ενισχύσει την ευημερία και την ικανοποίηση των εργαζομένων[14],[15],[16],[17].

Στοιχεία Καινοτομίας

Το έργο Smart2Trust φιλοδοξεί να ενισχύσει με μια σειρά καινοτομιών για: (α) έγκαιρη και αποτελεσματική βελτίωση των κρίσιμων παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας, (β) εκπαίδευση, εκμάθηση και επιμόρφωση των εργαζομένων για την εργασία με την βοήθεια AR Glasses και Tablets και τελικά (γ) τη βελτίωση και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Δύο βασικά προβλήματα της τρέχουσας πρακτικής για την αύξηση της παραγωγικότητας αφορούν: (Α) τον συνεχή έλεγχο όλων των κρίσιμων παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας και (Β) την βελτίωση ποιοτικά και χρονικά των διεργασιών της παραγωγικής διαδικασίας, που οδηγούν στην ανάγκη καινοτόμων προσεγγίσεων.

Ακόμη και αν θεωρήσουμε πως τα παραπάνω θέματα επιλύονται επιτυχώς για κάποια παραγωγική διαδικασία, για το οποίο γίνεται σωστός ποιοτικός έλεγχος και καθημερινή παρακολούθηση της διαδικασίας, δύο ακόμη θέματα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας:

Το πρώτο αφορά την (Γ) την παρακολούθηση και την καταγραφή όλων των βημάτων που εκτελεί ένας χειριστής, το δεύτερο έχει να κάνει με (Δ) διαμόρφωση του παλαιού χώρου παραγωγικής διαδικασίας σε ένα χώρο εργασίας με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ενώ το τρίτο αφορά την (Ε) ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση των παραγόμενων προϊόντων σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή.

Τα κύρια στοιχεία της καινοτομίας του έργου Smart2Trust στοχεύουν ειδικά στην αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων:

  • Σε σχέση με τις προκλήσεις (Α) και (Β), αρχικά θα αναπτυχθεί ένα νέο πλαίσιο ελέγχου μέσω πολλαπλών αισθητήρων, ικανό να αποκτήσει, να συγκεντρώσει και να χαρακτηρίσει κρίσιμες παραμέτρους στις διεργασίες της παραγωγικής διαδικασίας. Το έξυπνο δίκτυο αισθητήρων αφορά τη συλλογή δεδομένων από τους αισθητήρες στο χώρο της παραγωγής, σε σχέση με τα θερμικά και οπτικά δεδομένα των παραγωγικών εξόδων, τα δεδομένα πληρότητας στο χώρο εργασίας, τις αριθμητικές μετρήσεις όπως η θερμοκρασία, η τοξικότητα, η υγρασία κα. Τα δεδομένα αυτά θα συγκεντρωθούν και θα επεξεργαστούν, δημιουργώντας μια ενισχυμένη βάση γνώσης, η οποία μπορεί τελικά να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή πληροφοριών εντός του εργοστασίου σχετικά με τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τις διαδικασίες (μηχανήματα, διεργασίες, προϊόντα, γραμμές παραγωγής, χώρους εργασίας), σε πραγματικό χρόνο τις εξελισσόμενες διαδικασίες παραγωγής, τη διάγνωση προβλημάτων, ελαττωμάτων και δυσλειτουργιών (π.χ. προβλήματα στο ενδιάμεσο ή τελικό προϊόν). Επίσης, θα αναπτυχθεί ένα συστήματα διαχείρισης της γνώσης σε επίπεδο παραγωγής για τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο με το υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας.

Δείκτης Καινοτομίας 1: Ορισμός ενός (1) δικτύου έξυπνων αισθητήρων, για παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο.

Δείκτης Καινοτομίας 2: Ανάπτυξη ενός (1) συστήματος λήψης αποφάσεων (DSS) για την καλύτερη κατανόηση των εμπλεκόμενων παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών.

  • Σε σχέση με την πρόκληση (Γ), θα αναπτυχθεί ένα σύνολο εργαλείων για την υποστήριξη της παραγωγής, δηλαδή για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών που υπάρχουν σε μία γραμμή παραγωγής, με τη χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, ο συμπερασμός των οποίων θα πραγματοποιείται με τη χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας και της απεικόνισης τρισδιάστατων μοντέλων. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει παρακολούθηση και καταγραφή όλων των βημάτων που εκτελεί ένας χειριστής και θα μεταφράζονται με τη βοήθεια συστημάτων μηχανικής μάθησης σε μια απεικόνιση ακολουθίας βημάτων που παρουσιάζονται χρησιμοποιώντας μοντέλα αυξημένης πραγματικότητας και 3D μοντέλα των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων. Το Smart2Trust θα ενσωματώσει αυτό το σύνολο των εργαλείων και θα εντοπίζει ένα σύνολο περιπτώσεων που μπορούν να καλύψουν την πλειονότητα των εργασιών παραγωγής συναρμολόγησης και τις σωστές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ο εργαζόμενος.

Δείκτης Καινοτομίας 3: Ανάπτυξη ενός (1) συνόλου εργαλείων με την χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης ΑΙ για την υποστήριξη των διεργασιών σε μια γραμμή παραγωγής με τη χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας και της απεικόνισης τρισδιάστατων μοντέλων για την εκπαίδευση/επιμόρφωση των εργαζομένων.

  • Σε σχέση με την πρόκληση (Δ), θα αναπτυχθεί μια νέα προσέγγιση για την βελτίωση της ελκυστικότητας του χώρου παραγωγής καθώς και για την εκμάθηση και εκπαίδευση τόσων των νέων εργαζομένων όσο και των παλαιών. Με την βοήθεια του Smart2Trust θα γίνει μοντελοποίηση των παραγωγικών διαδικασίας και θα γίνεται επί τόπου κατάρτιση και ταχεία εκπαίδευση των εργαζομένων για τις συγκεκριμένες διεργασίες ώστε να μην απαιτείται εξειδίκευση από έναν μόνο εργάτη. Η εκπαίδευση των εργαζόμενων θα ενισχυθεί και με μια πλατφόρμα παιχνιδοποίησης  βάσει της οποίας θα ενσωματωθούν μηχανισμοί και χαρακτηριστικά παιχνιδιών σε δραστηριότητες που δε σχετίζονται αυτού καθαυτού με παιχνίδια. Η παιχνιδοποίηση δραστηριοτήτων αποτελεί έναν ελκυστικό τρόπο συλλογής πληροφοριών για την συμπεριφορά των χρηστών καθώς ακολουθεί ανθρωποκεντρικό μοντέλο και στοχεύει στην εξεύρεση λύσεων μέσω της αλλαγής συμπεριφοράς των χρηστών και τη δέσμευσή τους.

Δείκτης Καινοτομίας 4: Ανάπτυξη ενός (1) εργαλείου για την βελτίωση της ελκυστικότητας των χώρων παραγωγής και την εκπαίδευση/επιμόρφωση των εργαζομένων που θα ενισχυθεί και με μια πλατφόρμα παιχνιδοποίησης

  • Σε σχέση με την πρόκληση (Ε), θα αναπτυχθεί ένα σύνολο εργαλείων βασισμένο σε χρήση Blockchain τεχνολογίας το οποίο θα αποτελείται από την μηχανή παραγωγής ψηφιακής ταυτότητας προϊόντων συμπεριλαμβανομένου των σχετικών μετά-δεδομένων, διαδικασία σύνδεσης προϊόντος και ψηφιακής ταυτότητας και τέλος εφαρμογής κινητών τηλεφώνων που θα επιτρέψουν τους συντελεστές της εφοδιαστικής αλυσίδας και τους καταναλωτές να ανιχνεύουν και ταυτοποιούν τα προϊόντα. Η ανάγκη για τη θωράκιση του αγροτικού τομέα με την χρήση εργαλείων ιχνηλάτησης των προϊόντων προκύπτει από διάφορα παράνομα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που κατά καιρούς ανιχνεύονται στην εγχώρια αγορά.

Δείκτης Καινοτομίας 5: Ανάπτυξη ενός (1) εργαλείου βασισμένου σε Blockchain τεχνολογία για την ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα και την ταυτοποίηση των προϊόντων από τους τελικούς καταναλωτές

[1] http://www.ypaithros.gr/ekdoseis/ixnilasimotita-stin-ktinotrofia-apo-to-stavlo-sto-piato/

[2] Perryer, C., Scott-Ladd, B., & Leighton, C. Gamification: Implications for Workplace Instrinsic Motivation in the 21st Century. AFBE Journal, 371-381

[3] Koutropoulos, A. (2012). Academic Check-Ins: Mobile Gamification for increasing motivation. Instructional Technology, 3

[4] Zuehlke, D. (2010). Smart2Trust—Towards a factory-of-things. Annual Reviews in Control, 34(1), 129-138.

[5] FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH, The manufacturing sector in Greece, May 2017 (http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_06062017_REP_GR.pdf)

[6] Εθνική Τράπεζα, 2011 Κλαδική Μελέτη «Ελαιόλαδο: Προώθηση ποιότητας μέσω συγκέντρωσης και τυποποίηση», Αθήνα

[7] Ernst & Young’s European Attractiveness survey 2013

[8] Ernst & Young’s European Attractiveness survey 2013

[9] http://www.kathimerini.gr/909406/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-metapoihtikh-viomhxania-kai-anapty3h

[10] CEDEFOP, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ενημερωτικό σημείωμα, Ιούλιος 2017, ISSN 1831-2462, www.cedefop.europa.eu/files/9121_el.pdf

[11] Honore, S. & Paine Schofield, C.B. (2009) Generation Y: Inside Out. A multi-generational view of Generation Y – learning and working, Preliminary report, Ashridge, Spring

[12] Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). The Motivation to Work (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons

[13] Jamshidi, M.; , «System of systems engineering – New challenges for the 21st century,» Aerospace and Electronic Systems Magazine, IEEE , vol.23, no.5, pp.4-19, May 2008

[14] Oprescu, F., Jones, C., & Katsikitis, M. (2014). From games to gamified workplaces. I PLAY AT WORK principles for transforming

[15] Ferguson, B. (2012). Games for Wellness—Impacting the Lives of Employees and the Profits of Employers. GAMES FOR HEALTH: Research, Development, and Clinical Applications

[16] Gomes, N., et al (2012, January). Steptacular: an incentive mechanism for promoting wellness. In Communication Systems and Networks (COMSNETS).

[17] Lenihan, D. (2012). Health games: A key component for the evolution of wellness programs. GAMES FOR HEALTH: Research, Development, and Clinical Applications, 1(3), 233-235.

Αλλαγή γραμματοσειράς
Αλλαγή αντίθεσης
Menu
Smart2Trust
X